Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden;
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017