Eindejaarstips 2018 - Overige wijzigingen

Eindejaarstips 2019 - Wijzigingen werkkostenregeling

,
1. Onbelast vergoeden kosten aanvraag VOG Per 1 januari 2020 zullen de kosten voor de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling vallen. Dit betekent dat werkgevers de kosten voor…
Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2019 - Wijzigingen voor de btw

,
1. Vereenvoudigde btw-regels in EU-verband Per 1 januari 2020 gaan er vereenvoudigde en geharmoniseerde btw-regels gelden voor voorraad op afroep en voor het bewijs van intracommunautair vervoer van goederen, het btw-identificatienummer als…
Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2019 - Wijzigingen in de inkomstenbelasting

,
1. Tweeschijvenstelsel in 2020 Er komt per 1 januari 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5% in de inkomstenbelasting. In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. 2. Tarief voor aftrekposten Voor de aangewezen aftrekbare…
Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2019 - voor de eigen woning

,
1. Betaal hypotheekrente vooruit Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 49%. In 2020 wordt…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW

Eindejaarstips 2019 - voor de btw

,
1. Oude of nieuwe KOR? Ga na of de nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) aantrekkelijk voor u is. U kiest dan namelijk  voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de werkgever/werknemer

Eindejaarstips 2019 - voor de werkgever/werknemer

,
1. Let op bijtelling auto van de zaak Indien u een auto ter beschikking stelt aan uw werknemer dan dient u voor privégebruik in 2019 rekening te houden met twee tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. In 2019 vallen alleen bepaalde auto’s…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de DGA

Eindejaarstips 2019 - voor de dga

,
1. Verreken verlies uit aanmerkelijk belang Heeft u in 2019 een verlies uit uw aanmerkelijk belang geleden? Dan mag u dat alleen nog verrekenen met uw inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande kalenderjaar en de 6 daaropvolgende…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV

Eindejaarstips 2019 - voor de BV

,
1. Vorm een fiscale eenheid Ga na of het vormen van een fiscale eenheid voor uw BV en de dochtermaatschappij(en) mogelijk is. Bij een fiscale eenheid worden namelijk de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toegerekend aan de BV. De dochtermaatschappij…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de IB-ondernemer

Eindejaarstips 2019 - voor de IB-ondernemer

,
1. Controleer uw uren Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium.…
Tips voor de BV/IB-ondernemer

Eindejaarstips 2019 - voor de BV/IB-ondernemer

,
1. Breng uw zakelijke kosten in aftrek U kunt kosten die nodig zijn voor het drijven van uw onderneming in aftrek brengen van uw winst. Deze kosten zijn aftrekbaar van uw opbrengsten voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tip Ga…