papieren huisje wat vastgehouden wordt door een hand met een potlood tussen de vingers. Andere hand is aan het rekenen op een rekenmachine

Toch verruiming verliesverrekening op komst

De regering heeft voorgesteld om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verruimen. Dit is opmerkelijk, omdat zij hiertoe niet bereid was aan het begin van de coronacrisis. Het verrekenen van verliezen met toekomstige…
Roze spaarvarken met een bril op en een rekenmachine voor zijn neus.

Meer bekend over BIK

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK). Tot 5 oktober waren…
bank gebouw

Volmacht beter dan een en/of-rekening

Wie een dagje ouder wordt, vindt het wellicht fijn om ondersteuning te krijgen bij financiële zaken. Zo komt het regelmatig voor dat een (alleenstaande) ouder zijn of haar bankrekening deelt met een kind via een en/of-rekening. Er zijn banken…
kapot geslagen lampen en 1 lamp die heel is en brand

Faillissement kan ook nieuwe start zijn

Veel ondernemers verkeren in zwaar weer, ondanks de noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen om faillissementen van bedrijven en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook bij u is mogelijk een groot deel van de omzet weggevallen, terwijl…
Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2020

,
Schrijf u nog in voor een opleiding of studie Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen en is dat een leertraject, dan kunt u de kosten daarvan in 2020 nog in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting.…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW

Eindejaarstips 2020 - voor de btw

,
Pas juiste btw-tarief toe Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de werkgever/werknemer

Eindejaarstips 2020 - voor de werkgever/werknemer

,
Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.  Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de DGA

Eindejaarstips 2020 - voor de dga

,
Verlaag uw gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het loon van de meestverdienende werknemer bij de…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV

Eindejaarstips 2020 - voor de BV

,
Pas de fiscale coronareserve toe U krijgt de mogelijkheid om onder voorwaarden coronaverliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met in 2019 behaalde winsten door het vormen van de fiscale coronareserve. Het bedrag dat u toevoegt…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de IB-ondernemer

Eindejaarstips 2020 - voor de IB-ondernemer

,
Houd uw uren bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium.…