Anticipeer op versobering bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting speelt een belangrijke rol bij de overdracht van familiebedrijven. U kunt uw bedrijf met toepassing van de BOR immers fiscaalvriendelijk overdragen naar de volgende generatie, zodat de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar komt. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht namelijk geheel vrijgesteld of slechts beperkt belast.

Maar daar komt waarschijnlijk binnenkort verandering in. De BOR is namelijk onlangs geëvalueerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). In het rapportageverslag is te lezen dat de toepassing van BOR volgens het CPB niet altijd nodig is, omdat er in veel gevallen voldoende privémiddelen aanwezig zijn om de erf- of schenkbelasting te betalen. De regeling zal daarom deze kabinetsperiode worden verbeterd en oneigenlijk gebruik zal worden tegengegaan. Op Prinsjesdag zijn nog geen concrete voorstellen gedaan of, en hoe de BOR wordt gewijzigd. Wel zal het kabinet dit najaar met een reactie komen op het rapport. De insteek daarbij zal zijn dat reële bedrijfsopvolgingen gebruik kunnen blijven maken van de BOR. Momenteel is er in dit kader vaak discussie met de Belastingdienst over de kwalificatie van verhuurd vastgoed. De Belastingdienst kwalificeert verhuurd vastgoed namelijk niet als ondernemingsvermogen, maar als beleggingsvermogen. De BOR blijft dan buiten toepassing, omdat deze regeling alleen is bedoeld voor ondernemingsvermogen. Het kabinet ondersteunt dit standpunt. In het voorjaar van 2023 komt het kabinet met een voorstel om ongewenste belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen aan te pakken. Daarbij zal zeker ook kritisch gekeken worden naar de kwalificatie van verhuurd vastgoed in het kader van de BOR.

 Actiepunt

De BOR is nu nog een ruimhartige regeling. Daar komt (waarschijnlijk) verandering in. Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Overweeg dan om dit nu al in gang te zetten. Schakel daarbij wel een fiscaal adviseur in; de BOR is een ingewikkelde technische regeling. Bovendien vergt het veel tijd om alle zaken die bij een bedrijfsoverdracht komen kijken goed te regelen, zowel voor u en uw familie als voor uw bedrijf.