Entries by Mathieu de Groot

TVL

TVL: ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19’ (in AKDG Actueel juli 2020) Inleiding Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen […]

NOW 2.0

‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0’ (in AKDG Actueel juli 2020) Inleiding Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval […]

Verbod opname vakantiedagen na corona – kan dat?

U kunt uw personeel niet opleggen vanwege een gebrek aan werkzaamheden nu al hun vakantiedagen op te nemen. Maar hoe werkt dit andersom? In de basis moet u de verlofaanvraag van uw werknemer accepteren. Dit hoeft echter niet als zwaargewicht omstandigheden het verlof bemoeilijken. Dit kan het geval zijn wanneer er collega’s afwezig zijn of […]

DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling

De ‘Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid’ neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Uw dga-loon zal daarom bij de NOW-aanvraag vaak niet meetellen voor deze loonsom. Dat is namelijk slechts het geval als u verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. […]

Uitstel van belastingbetaling aanvragen

Via deze link kunt u in elk geval tot 19 juni 2020 sneller en bijzonder bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u getroffen bent door de coronacrisis. U logt hiervoor in met uw DigiD. U krijgt dan niet alleen uitstel van betaling voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de verantwoordelijke die er in de […]

De horecawerkgever & de invalkracht in coronatijd

Waar het gros van de werkgevers geen rekening mee houdt, is dat oproepkrachten na 26 weken fors meer rechten krijgen en een oproepcontract eigenlijk geen oproepcontract meer is. Dit komt door artikel 7:628 BW, waarin is neergelegd dat de uitsluiting van de loondoorbetaling slechts voor de eerste 26 weken kan gelden. Na deze 26 weken kan […]

De horecawerkgever & de verrekening van min-uren ná corona

Werkgevers worden steeds creatiever in hun oplossingen om op dit moment (coulancehalve) hun personeel door te betalen, maar na de coronacrisis toch te kunnen profiteren van een maximale inzet door het personeel. Eén van de aangedragen oplossingen komt vanuit de horeca. Daar was de wens om de oproepkrachten nu voor een x-aantal uren door te […]

Geen belastingheffing over TOGS-uitkering

Door de Coronacrisis verkeren veel ondernemers in moeilijkheden. Onder voorwaarden hebben deze ondernemers recht op een belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000. Deze zogenaamde TOGS-uitkering (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) wordt verwerkt in het Belastingplan 2021. De TOGS-uitkering is bedoeld voor specifieke sectoren, zoals de horeca. De bedrijfsactiviteiten bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor de […]

,

Special Maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen. Hierna hebben we de maatregelen die voor u het meest van belang zijn op een rij gezet. Als bijlage hebben we de […]