Eindejaarstips 2017 - Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2017 - Tips voor alle belastingplichtigen

Voorkom hoge heffing in box 3 Verwacht u een hoge aanslag in box 3? Probeer nu al deze hoge aanslag te voorkomen door uw box 3 vermogen te verlagen. De hoogte van uw vermogen op 1 januari 2018 is beslissend. U kunt bijvoorbeeld uw belastingaanslagen…
Eindejaarstips 2017 - BTW tips

Eindejaarstips 2017 - BTW tips

Laatste btw-aangifte In uw laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) kunt u een aantal correcties opnemen over het afgelopen kalenderjaar. Welke correcties kunnen aan de orde komen?   correctie…
Eindejaarstips 2017 - Tips voor werkgever/werknemer

Eindejaarstips 2017 - Tips voor werkgever/werknemer

Pas uw salarisadministratie aan Per 1 januari 2018 krijgt u als werkgever te maken met het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV vervangt het systeem van premiekortingen. De overgang naar het loonkostenvoordeel vereist aanpassingen in uw…
eindejaarstips 2017 Tips voor de dga

Eindejaarstips 2017 - Tips voor de dga

Hoe hoog is uw loon? Houdt u er rekening mee dat u wettelijk verplicht bent een gebruikelijk loon op te geven. Dat gebruikelijk loon is de hoogste van navolgende drie bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. …
Eindejaarstips 2017 - Tips voor de BV/IB-ondernemer

Eindejaarstips 2016: Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen   37 Verlaag uw box 3-vermogen Op 1 januari 2017 zal de grondslag voor uw box 3 vermogen bepaald worden. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door…