Box-3-heffing over werkelijk rendement

Box-3-heffing over werkelijk rendement

Eind vorig jaar deed de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak over de box-3-heffing. Kort samengevat oordeelde de Hoge Raad dat de heffingsmethodiek (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) in box 3 voor de jaren…
Tariefschijven en heffingskortingen

Tariefschijven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is iets verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5% gebleven, maar deze tariefschijf begint vanaf 2022 bij een inkomen van € 69.398 (in 2021:…
Belastingsverplichtingen

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op de zorgtoeslag en vinden het te ingewikkeld om dit uit te zoeken. U moet aan een inkomenseis en een vermogenseis voldoen. Heeft u geen toeslagpartner, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan €…

Tariefschijven en heffingskortingen

De twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting zijn 37,10% en 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Tussen 2022 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03% Gewijzigde…
bank gebouw

Volmacht beter dan een en/of-rekening

Wie een dagje ouder wordt, vindt het wellicht fijn om ondersteuning te krijgen bij financiële zaken. Zo komt het regelmatig voor dat een (alleenstaande) ouder zijn of haar bankrekening deelt met een kind via een en/of-rekening. Er zijn banken…
Een levenstestament

Een levenstestament: wie heeft dat nog niet?

Veel mensen hebben een testament. Daarin regelt u wie uw erfgenamen zijn en wie als executeur uw nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u in uw testament regelen dat geldbedragen of goederen bij bepaalde personen of instellingen terechtkomen,…

De overbruggingslijfrente – hoe zat het ook alweer?

De overbruggingslijfrente was een lijfrente waarvan de uitkeringen eindigden in het jaar waarin u 65 werd, of de leeftijd bereikte die in uw pensioenregeling was opgenomen. De uitkering uit hoofde van een overbruggingslijfrente mocht maximaal…
Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 4000,-- per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers van wie het vermogen…
Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklastenTerje Sollie

Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten

Kredietverstrekkers zijn bereid u een betaalpauze te geven van rente en aflossing voor maximaal zes maanden. Het uitstellen van de betaling van hypotheeklasten heeft ook fiscale gevolgen als u een hypotheek hebt die na 31 december 2012 is afgesloten.…