Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2020

,
Schrijf u nog in voor een opleiding of studie Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen en is dat een leertraject, dan kunt u de kosten daarvan in 2020 nog in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting.…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW

Eindejaarstips 2020 - voor de btw

,
Pas juiste btw-tarief toe Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de werkgever/werknemer

Eindejaarstips 2020 - voor de werkgever/werknemer

,
Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.  Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de DGA

Eindejaarstips 2020 - voor de dga

,
Verlaag uw gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het loon van de meestverdienende werknemer bij de…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV

Eindejaarstips 2020 - voor de BV

,
Pas de fiscale coronareserve toe U krijgt de mogelijkheid om onder voorwaarden coronaverliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met in 2019 behaalde winsten door het vormen van de fiscale coronareserve. Het bedrag dat u toevoegt…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de IB-ondernemer

Eindejaarstips 2020 - voor de IB-ondernemer

,
Houd uw uren bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium.…
Tips voor de BV/IB-ondernemer

Eindejaarstips 2020 - voor de BV/IB-ondernemer

,
Geen omkijken naar corona-tegemoetkomingen Heeft u een eenmalige uitkering gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoeft u geen rekening…

Verliesverrekening drastisch beperkt in vennootschapsbelasting per 2022

Goed of slecht nieuws voor ondernemers. Het kabinet gaat flink schrappen in de mogelijkheden om compensabel verlies te verrekenen in de vennootschapsbelasting. Met het vooruitzicht van een moeilijke economische tijd in en na de Coronacrisis,…
Opblaasbare flamingo drijft in een helder blauwe zee.

Verbod opname vakantiedagen na corona – kan dat?

U kunt uw personeel niet opleggen vanwege een gebrek aan werkzaamheden nu al hun vakantiedagen op te nemen. Maar hoe werkt dit andersom? In de basis moet u de verlofaanvraag van uw werknemer accepteren. Dit hoeft echter niet als zwaargewicht…

DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling

De ‘Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid’ neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Uw dga-loon zal daarom bij de NOW-aanvraag…