Roze spaarvarken met een bril op en een rekenmachine voor zijn neus.

Meer bekend over BIK

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK). Tot 5 oktober waren…
NOW 3.0 net weer even anders

NOW 3.0 net weer even anders

De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn: NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021…

Verlofdagen afboeken tijdens een crisis; mag dat?

Als u tijdens een economische crisis onvoldoende werk heeft voor een werknemer, komt die omstandigheid in redelijkheid niet voor rekening van uw werknemers. Hierdoor kunt u over die periode niet zonder toestemming van de werknemer verlofdagen…

Aanvullend geboorteverlof partner

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorte­ verlofaanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, mits aan de volgende voorwaarden…
Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan

Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan

Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor u zijn. De verwachting…
Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV-compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli…
Een lamp met een studie hoedje op

Deadline NOW 2.0­-aanvraag nadert

U kunt de subsidie nog aanvragen tot en met 31 augustus 2020   De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft.…
Itialiaans dorp met zonsondergang

Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?

Stel, u hebt een vakantieaanvraag voor het najaar van 2020 eerder goedgekeurd, maar u wilt hierop terugkomen. Dit kan, mits uw bedrijf door het verlof in grote problemen komt en er dus zwaarwegende omstandigheden zijn, die maken dat uw werknemer…