Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen…
Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Heeft u over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie…
Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Vanaf 14 februari 2022 opent het UWV het loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie. Dit is de achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV zal weer een formulier beschikbaar stellen, waarmee u de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met…
Rekenmachine op een stapel met geld

Vrije ruimte WKR terug naar oude niveau

Dit jaar geldt weer de oude regeling van vóór de coronacrisis voor de berekening van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. De vrije ruimte bereken je op 1,7% over de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,18% over de resterende loonsom.
Roze spaarvarken met een bril op en een rekenmachine voor zijn neus.

Meer bekend over BIK

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK). Tot 5 oktober waren…
NOW 3.0 net weer even anders

NOW 3.0 net weer even anders

De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn: NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021…

Verlofdagen afboeken tijdens een crisis; mag dat?

Als u tijdens een economische crisis onvoldoende werk heeft voor een werknemer, komt die omstandigheid in redelijkheid niet voor rekening van uw werknemers. Hierdoor kunt u over die periode niet zonder toestemming van de werknemer verlofdagen…

Aanvullend geboorteverlof partner

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorte­ verlofaanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, mits aan de volgende voorwaarden…
Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan

Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan

Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor u zijn. De verwachting…
Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV-compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli…