Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW

1. Oude of nieuwe KOR?

Ga na of de nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) aantrekkelijk voor u is. U kiest dan namelijk  voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar heeft. Voor de aanmelding voor de nieuwe KOR moet het formulier uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. U kunt zich ook na 20 november 2019 nog aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat u vanaf 1 april 2020 meedoet.

Kiezen voor de nieuwe KOR betekent:

  • geen btw-aangifte doen;
  • geen btw in rekening brengen en vermelden op facturen;
  • betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.

Let op

De nieuwe regeling gaat ook gelden voor rechtspersonen zoals BV’s, stichtingen en verenigingen.

Tip

Verwacht u de komende tijd grote investeringen te doen? Het aanvragen van de nieuwe kleine ondernemingsregeling is dan wellicht niet interessant.

2. Corrigeer uw btw-aangifte

In uw laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) krijgt u nog de mogelijkheid om een aantal correcties op te nemen over het afgelopen kalenderjaar. Welke correcties kunnen aan de orde komen?

  • correctie omzetbelasting privégebruik personenauto;
  • correctie privégebruik woning;
  • correcties in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • overige correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken;
  • herziening van in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.

Tip

Ga in uw administratie na of u een correctie moet doorvoeren.

3. Gebruik de suppletie-aangifte

Komt u erachter dat u in de afgelopen vijf jaar toch te veel of juist te weinig btw heeft aangegeven in de aangifte omzetbelasting? Dan bent u verplicht om dit aan de Belastingdienst te melden door middel van een suppletie-aangifte. Indien u deze onjuistheden niet corrigeert, riskeert u naast belastingrente ook nog eens een dubbele boete, namelijk voor het niet tijdig doen van aangifte en voor het doen van een onjuiste aangifte.

Tip

Komt u erachter dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.

4. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

 Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

Tip

De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op

Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet u dit melden bij de Belastingdienst.

5. Houd rekening met nieuw btw-nummer

Runt u een eenmanszaak? Dan ontvangt u een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met uw BSN-nummer. Dit nieuwe nummer dient u vanaf 1 januari 2020 te melden op bijvoorbeeld facturen, briefpapier en de website. U moet het ook melden bij intracommunautaire transacties (handelsverkeer binnen de EU) en andere transacties op basis van EU-regelgeving.

Let op

Het oude nummer gebruikt u straks nog alleen voor de communicatie met de Belastingdienst. Dit oude nummer heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

6. Vraag btw op oninbare facturen terug

 Ga in uw administratie na of u facturen heeft die u als oninbaar kunt kwalificeren. U kunt namelijk deze btw terugvragen bij de Belastingdienst.