Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV
  1. Pas de fiscale coronareserve toe

U krijgt de mogelijkheid om onder voorwaarden coronaverliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met in 2019 behaalde winsten door het vormen van de fiscale coronareserve. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve, mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden.

Uw voordeel is dat u niet hoeft te wachten totdat u de aangifte vennootschapsbelasting kunt doen over 2020 en de aanslag over 2019 definitief is opgelegd. Het liquiditeitsvoordeel van de verliesverrekening kan door de noodmaatregel dus sneller gerealiseerd worden.

Let op

Het moet om een coronagerelateerd verlies gaan.

  1. Koop een bedrijfspand

Koop in 2020 nog een bedrijfspand aangezien de overdrachtsbelasting dan nog 6% bedraagt. Naar verwachting gaat vanaf 1 januari 2021 het tarief naar 8%.

Let op

De overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar als kosten van de onderneming. U moet de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van het pand en u moet erop afschrijven. Als de aankoop van een pand belast is met btw, geldt er mogelijk een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Ga na of u hiervoor in aanmerking kan komen.

  1. Verlaag uw winst

Om te profiteren van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% moet u uw winst over 2020 proberen te verlagen. Een van de manieren om de winst te verlagen, is het naar voren halen van kosten door bijvoorbeeld een dure reparatie al in december te laten uitvoeren in plaats van in januari.

  1. Maak gebruik van de innovatiebox

Bent u bezig met innovatief onderzoek? Dan kunt u mogelijk alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten in de innovatiebox laten vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7%.

Tip

Probeer dit jaar nog uw voordeel uit innovatieve activiteiten te vergroten om te profiteren van het tarief van 7%. In 2021 wordt het tarief namelijk verhoogd naar 9%.

Let op

Draait u juist verlies met uw innovatieve activiteiten? Dan zijn deze verliezen aftrekbaar en verrekenbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

  1. Wel of geen fiscale eenheid? 

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen meerdere vennootschappen heeft bepaalde voordelen, zoals het doen van één aangifte voor de vennootschapsbelasting, het neutraliseren van onderlinge handelstransacties, het fiscaal geruisloos doorvoeren van een herstructurering en de directe verrekening van onderlinge winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid.

Tip

Is een fiscale eenheid voor u fiscaal aantrekkelijk in? Dan kunt u de fiscale eenheid in 2021 laten ingaan indien u de aanvraag voor de fiscale eenheid vóór 1 april 2021 indient.

Let op

Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Houd er dus rekening mee dat indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 200.000 winst maakt, u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 15%. De gezamenlijke winsten boven de € 200.000 worden belast tegen 25%.