Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst
  1. Schrijf u nog in voor een opleiding of studie

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen en is dat een leertraject, dan kunt u de kosten daarvan in 2020 nog in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting. Deze mogelijkheid komt waarschijnlijk in 2021 te vervallen dus heeft het nog zin om studiekosten in 2020 te maken.

  1. Verlaag uw box 3-vermogen

Heeft u een groot vermogen in box 3, waarbij de forfaitaire belastingdruk erg hoog uitpakt? Dan kunt u de belastingdruk verlagen door nog dit jaar nog een schenking of een dure aankoop te doen die u toch al van plan bent te doen.

  1. Wacht met het kopen van een woning

Bent u van plan een woning te kopen en bent u tussen de 18 en 35 jaar? Dan is het raadzaam om hiermee te wachten tot 2021, aangezien kopers van 18 tot 35 jaar dan eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning hoeven te betalen. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper.

  1. Breng zorgkosten in aftrek

U kunt de persoonsgebonden uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekken voor zover die boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Onder specifieke zorgkosten vallen onder andere uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (op brillen en contactlenzen na), extra gezinshulp en extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet.

Let op

Uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen of aanpassingen aan de woning komen niet in aanmerking.

  1. U mag volgend jaar meer onbelast sparen

U kunt volgend jaar meer geld onbelast opzij zetten. Vanaf 2021 gaat het heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner.

  1. Betaal hypotheekrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 46%. In 2021 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd met 3% en komt uit op 43%.

  1. Let op fiscale gevolgen betaalpauze hypotheek

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 31 december 2020.

De rente die u in 2020 niet betaalt, mag u meestal niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Als u de niet betaalde rente niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020, dan mag u die rente aftrekken in de aangifte over het jaar waarin u die rente betaalt. Dat zal meestal in de aangifte over het jaar 2021 zijn.

Let op

Ontvangt u een voorlopige teruggaaf voor de aftrek van rente en kosten voor uw eigen woning? Dan heeft de betaalpauze meestal gevolgen voor de hoogte van uw voorlopige aanslag over 2020. Is uw niet betaalde rente niet aftrekbaar in 2020? Pas dan uw voorlopige aanslag aan om te voorkomen dat u over 2020 moet terugbetalen. In de voorlopige teruggaaf wordt namelijk geen rekening gehouden met het tijdelijk stopzetten van het betalen van de rente.

Als u geen rente mag aftrekken, wordt uw belastbaar inkomen hoger. Ontvangt u een toeslag over 2020? Dan kan dit hogere inkomen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. De toeslag wordt daardoor lager. Pas uw toeslag over 2020 aan om te voorkomen dat u in 2021 over 2020 moet terugbetalen.