Eindejaarstips 2021 – voor de werkgever/werknemer

,
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de werkgever/werknemer
  1. Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Benut de vrije ruimte in 2021, die is verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte namelijk 3% en over het meerdere 1,18%. Beoordeel de resterende vrije ruimte en bekijk of vergoedingen en verstrekkingen die u in 2022 wilt doen al in 2021 kunnen worden gedaan.

Let op

Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2021 over is, door te schuiven naar 2022.

  1. Vraag loonkostenvoordeel aan

U kunt indien u werknemers in dienst heeft met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), onder voorwaarden een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen. Het gaat hierbij om de volgende doelgroep werknemers:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren per jaar. Het gaat daarbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Let op

Ga na of uw werknemers in aanmerking komen. Indien een werknemer niet voldoet aan de verloonde uren-eis dan kunt u wellicht het aantal uren verhogen.

  1. Let op privégebruik auto laatste btw-aangifte van het jaar

In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor privégebruik van goederen en diensten die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Denk aan  bijvoorbeeld de auto van de zaak. Voor het btw-privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling, waarbij u uit kunt gaan van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Let op

Indien de auto van de zaak vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) of langer in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Dit verlaagde percentage geldt ook als u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

  1. Rond uw loonadministratie af

Aan het einde van dit jaar moet u de loonadministratie afsluiten. Waar kunt u op letten bij het afsluiten:

  • Zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers correct opgenomen?
  • Heeft u van iedere werknemer een kopie van het identificatiebewijs in uw administratie?

Let op

De versoepelingen van de loonadministratie in verband met de coronacrisis zijn per 1 oktober 2021 gestopt. Houd er dus rekening mee dat u aan het einde van het jaar aan alle verplichtingen voor de loonadministratie moet voldaan.

  1. Kies voor een elektrische auto van de zaak

Indien uw werknemer meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak krijgt u te maken met een bijtelling. Het algemene tarief daarvoor is 22%. In 2021 is de bijtelling voor een elektrische auto met een catalogusprijs tot € 40.000 12%. Indien u een elektrische auto ter beschikking stelt boven deze grens dan betaalt u over het restbedrag 22% bijtelling.

Let op

Het gunstige bijtellingstarief vervalt na zestig maanden (vijf jaar). Dan geldt ook voor deze auto het standaard bijtellingstarief van 22%.

Let op

Rijdt uw werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met een ter beschikking gestelde auto? Dan hoeft u geen bedrag op te tellen bij het belastbare loon van de werknemer. Uw werknemer kan bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met behulp van een sluitende rittenregistratie.