Schenkingsvrijstelling eigen woning fors verlaagd

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) is verlaagd tot € 28.974 (in 2022: € 106.671). Het verlaagde bedrag is gelijk aan de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. Voor schenkingen tussen ouders en kinderen betekent de verlaging dus feitelijk afschaffing van de jubelton. Voor schenkingen van anderen geldt normaal een vrijstelling van € 2.418. Voor deze schenkingen blijft dus de schenking eigen woning van € 28.974 in 2023 nog wel van betekenis. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. De begiftigde kan in 2023 van de lagere jubelton gebruikmaken als hij/ zij (of zijn/haar partner) ouder is dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee.

 Aanvullen mag

Hebt u in 2022 een schenking eigen woning gedaan aan een begiftigde die aan deze voorwaarden voldeed? Dan kan de begiftigde in de schenkingsaangifte die hij/zij uiterlijk 1 maart 2023 moet hebben ingediend, nog de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671 claimen, ook als u minder hebt geschonken dan het maximum. Als de hoge schenkingsvrijstelling eigen woning over 2022 is geclaimd, dan kunt u in 2023 aanvullend vrijgesteld schenken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot € 106.671. De begiftigde moet dan wel ook in 2023 voldoen aan de genoemde voorwaarden.

Andere gewijzigde schenkingsvrijstellingen

 De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kinderen bedraagt dit jaar € 6.035. De kinderen hoeven in dit geval geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als u meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2023 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend.

Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Een vrij besteedbare schenking bedraagt € 28.974. Daarnaast kunt u aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde vrijgestelde schenking doen van € 60.298. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. In beide gevallen moeten uw kinderen schenkingsaangifte doen waarin zij de vrijstelling claimen.