Posts

Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2020

,
Schrijf u nog in voor een opleiding of studie Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen en is dat een leertraject, dan kunt u de kosten daarvan in 2020 nog in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting.…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW

Eindejaarstips 2020 - voor de btw

,
Pas juiste btw-tarief toe Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de werkgever/werknemer

Eindejaarstips 2020 - voor de werkgever/werknemer

,
Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.  Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de DGA

Eindejaarstips 2020 - voor de dga

,
Verlaag uw gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het loon van de meestverdienende werknemer bij de…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV

Eindejaarstips 2020 - voor de BV

,
Pas de fiscale coronareserve toe U krijgt de mogelijkheid om onder voorwaarden coronaverliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met in 2019 behaalde winsten door het vormen van de fiscale coronareserve. Het bedrag dat u toevoegt…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de IB-ondernemer

Eindejaarstips 2020 - voor de IB-ondernemer

,
Houd uw uren bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium.…
Tips voor de BV/IB-ondernemer

Eindejaarstips 2020 - voor de BV/IB-ondernemer

,
Geen omkijken naar corona-tegemoetkomingen Heeft u een eenmalige uitkering gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoeft u geen rekening…