kapot geslagen lampen en 1 lamp die heel is en brand

Veel ondernemers verkeren in zwaar weer, ondanks de noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen om faillissementen van bedrijven en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook bij u is mogelijk een groot deel van de omzet weggevallen, terwijl uw financiële verplichtingen gewoon doorlopen. De kans bestaat dat u het hoofd niet boven water kunt houden, ondanks alle maatregelen die u trof en gemaakte afspraken met uw schuldeisers, verhuurders, etc. Wat dan te doen? Moet u in die situatie surseance van betaling aanvragen of is het verstandiger om (ook) een faillissementsaanvraag in te dienen?

Faillissementsaanvraag

Een faillissement hoeft niet direct het einde van uw onderneming te betekenen. U kunt met uw bv mogelijk een doorstart maken. Dit kan door de bezittingen en schulden en eventueel de benodigde contracten uit de failliete boedel te kopen en hiermee de onderneming (bijvoorbeeld in een nieuw op te richten bv) voort te zetten. Een faillissementsaanvraag die opgevolgd wordt door een doorstart, kan een oplossing – lees: nieuwe start – zijn. Informeer bij uw adviseur of dit voor u een optie is.

 Invorderingsrente blijft nog laag maar belastingrente gaat omhoog

Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, moet er invorderingsrente worden betaald. Deze rente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Op Prinsjesdag is besloten dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Als een belastingaanslag niet op tijd of niet (direct) op het juiste bedrag kan worden vastgesteld, kan aan u (of uw vennootschap) belastingrente in rekening worden gebracht. Deze rente was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis. Maar deze verlaging is niet verlengd. Met ingang van 1 oktober jl. bedraagt de belastingrente 4%. Het goede nieuws is dat dit percentage tot eind 2021 ook geldt voor de aanslagen vennootschapsbelasting. Voordat de belastingrente werd verlaagd, was dit percentage nog 8%!

Tip

Hoewel het percentage van de belastingrente niet helemaal teruggaat naar het oude niveau van 8%, is het door de verhoging wel weer van belang om op tijd en juist aangifte te doen en/of een voorlopige aanslag aan te vragen.