papieren huisje wat vastgehouden wordt door een hand met een potlood tussen de vingers. Andere hand is aan het rekenen op een rekenmachine

De regering heeft voorgesteld om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verruimen. Dit is opmerkelijk, omdat zij hiertoe niet bereid was aan het begin van de coronacrisis. Het verrekenen van verliezen met toekomstige winsten wordt vanaf 2022 onbeperkt. Nu is de voorwaartse verliesverrekening beperkt tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Maar er is ook een keerzijde, want de verliezen worden namelijk slechts volledig verrekenbaar tot een winst van € 1.000.000 per jaar, maar bij een hogere winst nog maar tot 50% van die hogere winst in een jaar.

Hoge schuld bij uw bv? Draag uw box-3-woningen over
Het wetsvoorstel over de aanpak van excessief lenen bij de eigen bv is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Met ingang van 2023 wordt het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (in 2021 bedraagt het box-2-tarief 26,9%). Hebt u meer dan € 500.000 geleend van uw eigen bv om in box 3 te gaan beleggen? In dat geval moet u ervoor zorgen dat de schuld aan uw eigen bv voor eind 2023 is teruggebracht tot onder de € 500.000. U heeft hiervoor dus nog wel even tijd.

Maar belegt u in verhuurde woningen, dan doet u er verstandig aan om te overwegen dit jaar al de verhuurde woningen over te dragen aan uw eigen bv ter aflossing van uw schuld. Het tarief van de overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen bedraagt nu nog 2%. Op Prinsjesdag heeft het kabinet echter voorgesteld om dit tarief volgend jaar te verhogen naar 8%!