Het kabinet heeft besloten om de TVL met een kwartaal (juli tot en met september 2021) te verlengen. Dit geldt ook voor de extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven. De voorwaarden van TVL Q3 zijn vrijwel gelijk aan die van TVL Q2. Een belangrijk verschil zijn de referentieperiodes. Om uw omzetverlies in het derde kwartaal 2021 te bepalen, vergelijkt u uw omzet in deze periode met uw omzet in het derde kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Een ander verschil is dat het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven voor TVL Q3 weer is teruggebracht tot € 600.000, zoals dat ook voor het eerste kwartaal van 2021 gold.

Samenloop met NOW

Zoals we hiervoor al aangaven bij de NOW-regeling, telt de TVL vanaf NOW 3.0 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW; de subsidie om de loonkosten te kunnen doorbetalen.

 Let op: eHerkenning niveau 3

U hebt minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL. Voor TVL over de periode juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) kunt u tot 1 juli 2021 nog inloggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+ voor het inzien van een aanvraag of te reageren op een vaststellingsverzoek. Gebruikt u voor de aanvraag DigiD of hebt u al eHerkenning 3 of hoger? Dan is er voor u niets gewijzigd.