Bedrijfsadministratie

AccountantsKantoor De Groot en Uw bedrijfsadministratie

Het op juiste wijze voeren van een bedrijfsadministratie is over het algemeen een tijdrovende bezigheid. Wij staan u hierbij graag ter zijde. Ook kunt u delen van of zelfs de gehele administratie aan ons uitbesteden. Onze full-service bestaat onder ander uit het periodiek ordenen en boeken van de inkoop- en verkoopfacturen, het verwerken van de kas en bankmutaties, het uitdraaien en eventueel bespreken van de balans en winst- en verliesrekening en het verzorgen van de belastingaangiften etc. Indien wenselijk kan de rapportage worden uitgebreid met debiteuren- en crediteurenlijsten, liquiditeitsoverzichten, etc. Bovenstaande werkzaamheden kunnen op verzoek eventueel bij u op locatie worden uitgevoerd.

De belastingdienst en uw bedrijfsadministratie

Bezwaartermijnen

Bewaartermijnen: De belastingdienst heeft als voorwaarde gesteld dat u als ondernemer uw basisadministratie minimaal 7 jaar dient te bewaren. Onderdelen van deze basisadministratie zijn onder andere:

 • het grootboek;
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • de voorraadadministratie;
 • de loonadministratie.

Uiteraard bestaan er uitzonderingen op bovenstaande hoofdregel: in verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken dient u de gegevens met betrekking tot deze onroerende zaken 10 jaar te bewaren. Voor de overige zaken zoals bankafschriften, contracten, correspondentie, etc. kunt u met de belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar.

Let er echter op dat eventueel afgesproken kortere bewaartermijnen uitsluitend gelden tegenover de belastingdienst; bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke minimale bewaartermijn van 7 jaar. Daarnaast dient uw administratie als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen naar de winst (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting).

Factuurvereisten

Met ingang van 1 januari 2004 gelden voor de omzetbelasting de volgende vereisten voor uw uitgaande facturen:

 •  handelsnaam en volledig bedrijfsadres van de leverancier / opdrachtnemer;
 • de datum van uitreiking van de factuur;
 • een opvolgend nummer, bestaande uit één of meer reeksen, waarmee de factuur eenduidig kan worden geïdentificeerd;
 • de dag waarop de levering is verricht of de periode waarin de dienst is verricht;
 • het eigen BTW-identificatienummer;
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of van de dienst;
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen;
 • de eenheidsprijs per geleverd goed / dienst exclusief omzetbelasting, evenals de vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
 • een specificatie van de vergoeding per BTW-tarief of (in voorkomende gevallen) per vrijstelling;
 • de (totaal)vergoeding exclusief BTW;
 • de datum waarop een eventuele vooruitbetaling is gedaan;
 • het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting.

Indien sprake is van de verleggingsregeling dient u altijd, dus ook bij binnenlandse leveringen, het BTW-identificatienummer van uw afnemer op de factuur te vermelden. Bij levering van goederen aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire leveringen) moeten het BTW-identificatienummer van zowel de leverancier en als de afnemer worden vermeld.

Naast de hiervoor genoemde specifieke factuurvereisten voor de omzetbelasting, dient de factuur bovendien het Kamer van Koophandel-nummer van uw onderneming te vermelden en in voorkomende gevallen ook de statutaire naam, indien deze afwijkt van de handelsnaam.
Tenslotte moet, indien dit voor u van toepassing is, op de factuur melding worden gemaakt van toepassing van de margeregeling, een van Omzetbelasting vrijgestelde prestatie, toepassing van de