Starters begeleiding

Voorkom een valse start.

Om als startende ondernemer tijdig de juiste informatie te verkrijgen, is het verstandig een goede en betrouwbare adviseur in te schakelen. AccountantsKantoor De Groot is zo’n adviseur.

De beginnend ondernemer kent zijn startproblemen Wie van plan is een eigen bedrijf te beginnen of wellicht al van start is gegaan, weet dat het een zeer aantrekkelijk idee is om eigen baas te zijn. Zelf rechtstreeks profiteren van de resultaten! Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze deze expeditie iets te licht hebben opgevat. Bij onvoldoende voorbereiding zou het kunnen gebeuren dat door tegenvallende resultaten niet aan alle verplichtingen kan worden voldaan. Of dat de start te voorzichtig is ingezet waardoor alsnog allerlei investeringen moeten worden gedaan.

Het ondernemingsplan, blauwdruk voor succes

Eerste voorwaarde voor succesvol ondernemen is een degelijk ondernemingsplan. Een goed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties. Prettig voor uzelf, onontbeerlijk voor belanghebbende derden. Een goed doortimmerd ondernemingsplan geeft hen een beeld van waar u èn zij aan beginnen! Zij zullen alleen met u in zee gaan als ze voldoende vertrouwen in u hebben. Een goed ondernemingsplan kan een goede start betekenen. Onder de kop downloads vindt u de opzet van een ondernemingsplan

(bron: IMK).