Informatie

Een selectie van bestanden door AKDG om informatieverstrekking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen

Downloads

U kunt gebruik maken van formulieren om de informatieverstrekking aan ons zo efficiënt mogelijk de laten verlopen. Er wordt een programma aangeboden waarmee besturing op afstand mogelijk wordt gemaakt en tot slot zijn er enkele formulieren van overheidsinstanties toegevoegd zodat u deze niet hoeft te zoeken op het internet.

Links

Informatie is vaak sneller bereikbaar dan u in eerste instantie denkt. Hier worden de voor u interessante links beschikbaar gesteld.