Eindejaarstips 2017 – Fiscale wijzigingen op komst

 1. Gunstigere tarieven inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting komt er in 2019 een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Een lager tarief in de inkomstenbelasting heeft wel een keerzijde. Uw aftrekposten worden minder waard waardoor uw mogelijke teruggaaf lager uitvalt.

 

Let op

Aftrekposten in de inkomstenbelasting mogen straks alleen tegen het tarief in de eerste schijf (basistarief 36,93%) worden afgetrokken.

 

 1. Dividenduitkering straks hoger belast

Mocht u een dividenduitkering overwegen dan is het raadzaam dit uiterlijk in 2019 te doen aangezien het tarief in box 2 in stappen verhoogd wordt van 25% naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021.

 

 1. Hypotheekrenteaftrek omlaag

Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief van de hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd met 3% naar het basistarief. Ter compensatie van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait verlaagd met 0,15%. Ook de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ wordt de komende twintig jaar stapsgewijs afgebouwd.

 

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting

 

 1. Gunstige tarieven in de vennootschapsbelasting

In 2019 gaan de tarieven in de vennootschapsbelasting met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5%-punt en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5%-punt. In 2021 zullen de tarieven in de vennootschapsbelasting 16% en 21% bedragen.

 

Let op

Het kabinet had vanaf 2018 een stapsgewijze verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 350.000 aangekondigd. Dit is van de baan. Houdt u er dus rekening mee dat de schijfgrens ook na 2017 € 200.000 bedraagt.

 

 1. Renteaftrek wordt beperkt

Heeft uw BV (groeps)leningen lopen? Houdt u er dan rekening mee dat u geconfronteerd kunt worden met renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2019 is rente niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Ook worden enkele bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen afgeschaft.

 

Tip

Ga na of de renteaftrekbeperkingen u treffen. U kunt ook kijken of het mogelijk is om te ondernemen met uw eigen vermogen indien vreemd vermogen fiscaal nadelig uitpakt.

 

 1. Verliezen beperkt verrekenen

De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt per 1 januari 2019 beperkt van negen tot zes jaar.

 

 1. Wijziging afschrijven op pand

U kunt afschrijven op uw pand. Voor de afschrijving is het gebruik van het pand van belang. U kunt over het deel van uw eigen pand dat u voor uw onderneming gebruikt afschrijven. Gebruikt u het hele pand voor uw onderneming, dan kunt u dus over het hele pand afschrijven.

 

Let op

Wanneer uw pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden.

 

Wijzigingen in de dividendbelasting

 

 1. Einde dividendbelasting op komst

U heeft geen omkijken meer naar de dividendbelasting per 1 januari 2019 want deze komt te vervallen. De dividenduitkeringen via de BV zijn dus voortaan vrij van dividendbelasting en alle administratieve rompslomp eromheen.

 

 1. Bronheffing op royalty’s en rente

Met het verdwijnen van de dividendbelasting wordt er wel een bronheffing op royalty’s en rente geïntroduceerd. U kunt vanaf 1 januari 2019 te maken krijgen met deze bronheffing op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen. De introductie van deze bronheffing is bedoeld om zogenaamde brievenbusfirma’s tegen te gaan.

 

 1. Beleggen in vastgoed onaantrekkelijk

Beleggingsinstellingen mogen per 1 januari 2019 niet meer direct beleggen in vastgoed in verband met de afschaffing van de dividendbelasting. Vastgoedfondsen en beleggers dienen na te gaan in hoeverre er fiscale consequenties kleven aan deze maatregel.

 

Wijzigingen in de btw

 

 1. Bekijk uw prijzen met btw-tarief van 6%

Het verlaagde btw-tarief van 6% gaat per 1 januari 2019 omhoog naar 9%. Door deze verhoging zullen de prijzen van eerste levensbehoeften en levensmiddelen gaan stijgen. Boodschappen doen wordt dus duurder. Ook sportbeoefening en recreatie wordt duurder.

 

U kunt als ondernemer uw prijzen tegen het licht houden om de invloed van de tariefsverhoging te kunnen bepalen. Indien u namelijk als ondernemer uw prijzen niet kunt verhogen zal door de hogere btw-afdracht uw winst naar beneden gedrukt worden.

Scroll naar boven