Eindejaarstips 2018 - Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2021 - voor de particulier

,
Minder belastingvoordeel voor aftrekposten Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BTW

Eindejaarstips 2021 - voor de btw

,
Meld u aan voor de KOR Indien uw jaaromzet lager is dan € 20.000 kunt u zich aanmelden voor de kleine ondernemersregeling (KOR) en komt u in aanmerking voor een vrijstellingsregeling. Dit houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de IB-ondernemer

Eindejaarstips 2021 - voor de IB-ondernemer

,
Betaal uw aanslag inkomstenbelasting op tijd U dient uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen, anders moet u invorderingsrente betalen. Heeft u niet genoeg liquiditeit? Vraag dan uitstel van betaling of om een betalingsregeling.…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de werkgever/werknemer

Eindejaarstips 2021 - voor de werkgever/werknemer

,
Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije…
Eindejaarstips 2018 - Fiscale wijzigingen op komst

Eindejaarstips 2021

,
Breng uw opleidingskosten in aftrek Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting…
Tips voor de BV/IB-ondernemer

Eindejaarstips 2021 - voor de BV/IB-ondernemer

,
Breng uw zakelijke kosten in kaart U kunt als ondernemer uw zakelijke kosten in aftrek brengen van uw winst. Het gaat hierbij om kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming. Zakelijke kosten waarmee u te maken kunt…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de BV

Eindejaarstips 2021 - voor de BV

,
Stel uw winst uit Maak een inschatting van uw winst in 2021. Indien de winst hoger uit zal vallen dan € 245.000, kan het voordelig zijn om opbrengsten zo veel mogelijk uit te stellen. Zo kunt u dit jaar nog vallen onder 15% vennootschapsbelasting…
Eindejaarstips 2018 - Tips voor de DGA

Eindejaarstips 2021 - voor de dga

,
Verlaag uw gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; Het hoogste loon van de overige werknemers of; …

Turboliquidatie wordt minder eenvoudig

Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan rekening met nieuwe wetgeving die eraan komt waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden.…
Uitstel van betaling

Soms toch nog uitstel van betaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31…