Forse stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon is verhoogd met 10,15% (een bijzondere verhoging van 8,05% plus 1,934% halfjaarlijkse indexatie). Het kabinet wil hiermee werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. Verhoging van het wettelijk minimumloon…

Schenkingsvrijstelling eigen woning fors verlaagd

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) is verlaagd tot € 28.974 (in 2022: € 106.671). Het verlaagde bedrag is gelijk aan de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. Voor schenkingen…

Extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Eind vorig jaar presenteerde het kabinet een aanvullend pakket maatregelen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Een van die maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen extra af te schrijven. Concreet…

Gebruikelijk loon anders berekenen

U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. De berekeningswijze van dit loon is gewijzigd door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge…

Voortgang tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Kort voor het Kerstreces is er meer bekend geworden over de TEK-regeling. Deze tijdelijke (november 2022 tot en met 31 december 2023) tegemoetkoming voor de energiekosten is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. De voorwaarden zijn…

Invorderingsrente verhoogd

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Deze rente is op 1 januari 2023 verhoogd van 1% naar 2% en gaat op 1 juli 2023 naar 3%. Uiteindelijk zal de invorderingsrente op 1 januari 2024 weer terug zijn op het…

FOR afstorten of niet?

U kunt vanaf dit jaar geen pensioen meer opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Hebt u de afgelopen jaren een FOR opgebouwd? Dan kon u jaarlijks de belastbare winst verlagen met de toevoeging aan de reserve, zonder dat u feitelijk een…

Anticipeer op versobering bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting speelt een belangrijke rol bij de overdracht van familiebedrijven. U kunt uw bedrijf met toepassing van de BOR immers fiscaalvriendelijk overdragen naar de volgende generatie,…

Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

In februari jl. berichtte de Belastingdienst dat de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling konden vallen. De Belastingdienst is hier inmiddels op teruggekomen.…

Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

De grens waarboven u vanaf 2023 box-2-belasting moet betalen over schulden bij uw eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is daarom aangepast. Dit wetsvoorstel…