TVL

TVL: ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19’ (in AKDG Actueel juli 2020) Inleiding Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar…

NOW 2.0

‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0’ (in AKDG Actueel juli 2020) Inleiding Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met…
Opblaasbare flamingo drijft in een helder blauwe zee.

Verbod opname vakantiedagen na corona – kan dat?

U kunt uw personeel niet opleggen vanwege een gebrek aan werkzaamheden nu al hun vakantiedagen op te nemen. Maar hoe werkt dit andersom? In de basis moet u de verlofaanvraag van uw werknemer accepteren. Dit hoeft echter niet als zwaargewicht…

DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling

De ‘Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid’ neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Uw dga-loon zal daarom bij de NOW-aanvraag…
Bankbiljetten opgerold met een rood stiekje eromheen.

Uitstel van belastingbetaling aanvragen

Via deze link kunt u in elk geval tot 19 juni 2020 sneller en bijzonder bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u getroffen bent door de coronacrisis. U logt hiervoor in met uw DigiD. U krijgt dan niet alleen uitstel van betaling voor de…
man zittend aan zijn bureau met een laptop

Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Eind april jl. zijn er nieuwe maatregelen getroffen om u te ondersteunen. Zo hoeft u tijdelijk niet aan het urencriterium (1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week) te voldoen om de zelfstandigenaftrek te benutten. Dit is een aftrekpost van de…

De horecawerkgever & de invalkracht in coronatijd

Waar het gros van de werkgevers geen rekening mee houdt, is dat oproepkrachten na 26 weken fors meer rechten krijgen en een oproepcontract eigenlijk geen oproepcontract meer is. Dit komt door artikel 7:628 BW, waarin is neergelegd dat de uitsluiting…

De horecawerkgever & de verrekening van min-uren ná corona

Werkgevers worden steeds creatiever in hun oplossingen om op dit moment (coulancehalve) hun personeel door te betalen, maar na de coronacrisis toch te kunnen profiteren van een maximale inzet door het personeel. Eén van de aangedragen oplossingen…
Maan houdt euro biljetten in zijn open handen.

Geen belastingheffing over TOGS-uitkering

Door de Coronacrisis verkeren veel ondernemers in moeilijkheden. Onder voorwaarden hebben deze ondernemers recht op een belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000. Deze zogenaamde TOGS-uitkering (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)…

Special Maatregelen Coronavirus

,
Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen. Hierna hebben we…