AKDG Privacyverklaring

1 Inleiding

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2 Bescherming van de privacy

AKDG hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en andersoortige data die worden uitgewisseld door het gebruik van onze software.

 1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling
 2. Als we u toestemming vragen doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal
 3. AKDG zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn. Doorgaans is het doel het uitvoeren van de overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden.
 4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.
 5. Partners dienen deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren.
 6. De privacyverklaring van AKDG is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens

AKDG verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 1. Bij een bezoek aan onze website
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst
 3. Door contact op te nemen met AKDG
 4. Bij registratie voor een training of evenement
 5. Door interactie met ons op social media

3.1 Bij een bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, ongeacht of u uiteindelijk gegevens plaatst, kunnen wij via uw webbrowser persoonsgegevens ontvangen die in de door ons geplaatste cookies kunnen worden opgenomen. U kunt bij het bezoeken van onze site kiezen welke cookies u wilt toestaan. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zie ook ons cookiebeleid. U kunt ervoor kiezen om geen van onze cookies te accepteren. Dit betekent echter mogelijk wel dat u niet meer van alle onderdelen van de website gebruik kunt maken.

3.2 Bij het aangaan van een overeenkomst

In verband met het afsluiten van een overeenkomst met AKDG worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze facturatie en inhoudelijke werkzaamheden. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, social media en telefoon. We verzamelen betalingsgegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (een rekeningnummer). Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u een overeenkomst met AKDG aangaat en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

3.5 Door contact op te nemen met AKDG

Wanneer u de hulp van AKDG inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u en over uw hardware, uw software en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van de chatsessies en andere communicatie met AKDG, gegevens over de status van het apparaat en de applicatie op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals systeem- en registergegevens over software-installaties en hardware-configuraties. Dit is noodzakelijk om tot een probleemoplossing te kunnen komen en wordt alleen verzameld indien u daarmee instemt. We verzamelen communicatiegegevens zoals afzendergegevens, onderwerp, inhoud en metadata van e-mailcorrespondentie. We verzamelen tekst of andere inhoud van chatberichten. We verzamelen audio- en videobestanden die toegepast worden voor ondersteuning. We verzamelen audio-opnames en transcripties van een gesproken bericht dat u ontvangt of een tekstbericht dat u inspreekt. We verzamelen berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen aan en informatie die u verschaft hebt in het kader van klantondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld onze assistent-accountants, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord. Het doel van deze gegevensverwerking is het ontwikkelen van een klantbeeld waardoor onze dienstverlening beter op uw behoeften, vaardigheden en communicatiewensen is af te stemmen.

3.6 Bij inschrijving voor een training of evenement

We verzamelen uw naam en contactgegevens zodat we u persoonlijk kunnen benaderen en informeren over de status van uw registratie. Optioneel verzamelen wij gegevens om de opbouw van PE-punten te kunnen verwerken.

3.7 Door interactie met ons op social media

Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via dat zelfde kanaal van productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden.

4 Toestemming

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens

Als je vragen hebt of opmerkingen hebt over de gegevens die wij van jou hebben, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • het intrekken van jouw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

7 Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

8 Invoering

Bovenstaand privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacyverklaringen.

9 Contact

Heeft u nog vragen over deze verklaring, neem dan contact op via privacy@akdg.nl