Aangepaste werkwijze zonnepanelen

Sinds een uitspraak van het Hof Van Justitie van de EU van 20 juni 2013, kunnen particulieren onder voorwaarden btw op zonnepanelen terugvragen.
De Belastingdienst had hier eerder een maximale termijn van vijf jaar aan gekoppeld.
Echter, de werkwijze is nu verder aangepast. Daardoor kunt u nu toch btw terugvragen op zonnepanelen die u in 2013 of eerder heeft aangeschaft.

U hoeft ook in vrijwel geen enkele situatie meer periodieke aangiften te doen. Krijgt u nu nog regelmatig btw-aangiften, dan stopt dat binnenkort. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief veel voorkomende vragen beantwoord over de btw-gevolgen voor particulieren die zonnepanelen aanschaffen of in het verleden hebben aangeschaft. Belangrijke reden van de aangepaste werkwijze is een arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017.

Daaruit bleek dat startende ondernemers die te laat hadden verzocht om uitreiking van een aangifte omzetbelasting waaruit een teruggave zou volgen, alsnog een verzoek om teruggave van btw konden doen. Dat gold ook voor particulieren die de omzetbelasting op hun zonnepanelen nog niet hadden teruggevraagd. In eerste instantie hield de Belastingdienst daarbij toch nog vast aan een termijn van vijf jaar voor het teruggaafverzoek.

Daarom zou in 2018 voor vóór 2013 aangeschafte zonnepanelen geen teruggaafverzoek meer kunnen worden ingediend. Daar is de Belastingdienst gelukkig op teruggekomen.

“U kunt toch btw terugvragen op zonnepanelen”
Goede ontwikkelingen voor de particuliere zonnepanelenhouder dus. Heeft u nog vragen en wilt u weten wat deze ontwikkelingen voor u betekenen?

Over de auteur

Scroll naar boven