Voorkom belastingrente, wijzig de voorlopige aanslag!

De aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2017 zijn in grote aantallen alweer ingediend. Vooral particulieren hebben hun plicht al gedaan. Ondernemers hebben meestal meer tijd nodig.

Verwacht u dat u belasting moet bijbetalen, dan kan het slim zijn om dat nu al te melden bij de Belastingdienst. Zeker als er sprake is van een onderneming die middels een besloten vennootschap wordt gedreven.

Als de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het jaar 2017 te laag is, zal naar aanleiding van de ingediende aangifte alsnog belasting betaald moeten worden.

Over deze bijbetaling wordt belastingrente in rekening gebracht. Er wordt geen belastingrente berekend als de aangifte voor 1 april 2018 is ingediend. Dat is echter voor ondernemers vaak

niet haalbaar. U kunt dan toch nog belastingrente voorkomen als u voor 1 mei 2018 de Belastingdienst heeft verzocht om een aanvullende aanslag over 2017 op te leggen. Ook in dat geval wordt geen belastingrente berekend. U kunt de Belastingdienst ook nu nog verzoeken een aanvullende aanslag op te leggen. Weliswaar wordt er dan wel belastingrente in rekening gebracht, maar de periode waarover de rente wordt berekend, wordt door het verzoek beperkt.

De belastingrente wordt namelijk berekend over de periode vanaf 1 juli 2018 tot zes weken na de dagtekening van de op te leggen aanslag. Hoe eerder de aanslag wordt opgelegd, hoe minder rente dus verschuldigd is. Een spoedig verzoek is zeker voor een besloten vennootschap aan te raden, aangezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% is. Voor de inkomstenbelasting is die (slechts) 4%.

Scroll naar boven