Aanvraag zwangerschaps-uitkering door zzp’ers

Bent u bevallen op of na 7 mei 2005 en uiterlijk op 3 juni 2008? En was u toen zelfstandig ondernemer of zelfstandig beroepsbeoefenaar? Dan heeft u mogelijk recht op compensatie. Naar schatting komen 20.000 vrouwen voor deze regeling in aanmerking.

De aanleiding voor de compensatieregeling zijn wetswijzigingen waardoor zwangere zzp’ers in de periode tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008 geen recht hadden op een zwangerschapsuitkering. Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2017 volgt dat deze zzp’ers alsnog recht hebben op een zwangerschapsuitkering.

De compensatie zal ongeveer € 5.600 bruto per persoon bedragen. Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 krijgen. De uitkering zal vanaf 1 januari

2019 worden uitbetaald. Hiervoor is gekozen omdat de compensatie meetelt bij het (gezins) inkomen en dus gevolgen kan hebben voor toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.

U kunt de compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei 2018 aanvragen bij het UWV. Het aanvraagformulier kunt u vanaf die datum downloaden via de website.

De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Aanvragen die hierna binnenkomen neemt het UWV niet meer in behandeling.

Scroll naar boven