Hanteer het juiste bijtellingspercentage bij de auto van de zaak

Per 1 januari 2017 is het algemene bijtellingspercentage voor het privégebruik auto van de zaak  verlaagd van 25% naar 22%. Het percentage van 22% geldt alleen voor auto’s die vanaf 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet.

Auto’s die geen CO2  uitstoten, krijgen een korting van 18%, zodat daarvoor een bijtelling van 4% geldt. De bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden. Na verloop van deze periode wordt het bijtellingspercentage opnieuw voor een periode van 60 maanden vastgesteld, volgens de dan geldende regels. Tot 1 januari 2017 bedroeg het algemene bijtellingspercentage 25%.

Hierop was ook een korting van toepassing, afhankelijk van de CO2-uitstoot, het jaar van tenaamstelling en de brandstofsoort (vóór 2015). Door het overgangsrecht blijft voor deze auto’s (van vóór 2017) het bijtellingspercentage van 25% gelden. Ook de oorspronkelijke korting blijft voor 60 maanden van toepassing. Dit betekent voor een auto uit 2013 zonder CO2-uitstoot, bijvoorbeeld een Tesla, dat de 0% bijtelling eindigt in 2018.

Na afloop van deze 60-maandsperiode gaat voor deze oude(re) auto een bijtelling van 25% gelden en moet jaarlijks worden bekeken of hierop een korting kan worden toegepast. Voor 2018 betekent dit dat alleen nulemissie-auto’s gebruik kunnen maken van de korting van 18%. Voor de Tesla uit 2013 gaat dus in 2018 een bijtelling gelden van 7% (in plaats van 4%).

Aandachtspunt hierbij is dat vanaf 1 januari 2019 de korting voor niet-waterstofauto’s maximaal € 9.000 bedraagt, vanwege de nieuwe cataloguswaardedrempel van € 50.000 (de zogenoemde Tesla-tax). Heeft de Tesla uit 2013 dus een cataloguswaarde van € 100.000, dan bedraagt de

bijtelling in 2019 (7% x € 50.000 + 25% x € 50.000 =) € 16.000. Bij het bepalen van het bijtellingspercentage bestaat dus een verschil tussen oude(re) auto’s (vóór 2017) en nieuwe auto’s (2017 en later). Het verschil in bijtelling bedraagt 3%. Er is dus wellicht sprake van fiscale  leeftijdsdiscriminatie. Momenteel loopt er een proefprocedure of dit is toegestaan.

Scroll naar boven