Informatie over afhandeling van het beoordelen van modelovereenkomsten

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over de afhandeling van het beoordelen van modelovereenkomsten in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Daaruit blijkt onder andere het volgende:

1. Het aantal binnengekomen verzoeken tot beoordeling van modelovereenkomsten bedraagt 4.481.

2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten (waarbij sprake is van zekerheid als conform de overeenkomsten wordt gewerkt) bedraagt 370.

3. Het aantal afgewezen overeenkomsten (overeenkomsten waarbij geen sprake is van zekerheid als gewerkt wordt volgens de overeenkomsten) bedraagt 1.033.

4. Er waren 1.964 aanvragen in behandeling.

5. Het aantal modelovereenkomsten dat uiteindelijk geen eindoordeel krijgt (afgebroken) bedraagt 814. Het gaat hier o.a. om de volgende situaties:

indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst,

indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model, indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model nodig.

6. De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject bedraagt 10,8 weken.

7. Per aangeboden modelovereenkomst die niet wordt goedgekeurd wordt niet vastgelegd om welke reden goedkeuring achterwege moet blijven. De gevraagde informatie is daarom niet beschikbaar.

 

Scroll naar boven