Eindejaarstips 2017 – BTW tips

  1. Laatste btw-aangifte

In uw laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) kunt u een aantal correcties opnemen over het afgelopen kalenderjaar. Welke correcties kunnen aan de orde komen?

 

  • correctie omzetbelasting privégebruik personenauto;
  • correctie privégebruik woning;
  • correcties in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • overige correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken;
  • herziening van in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.

 

  1. Gebruik de suppletie-aangifte

Komt u erachter dat u in de afgelopen vijf jaar toch te veel of juist te weinig btw heeft aangegeven in de aangifte omzetbelasting? Dan bent u verplicht om dit aan de Belastingdienst te melden door middel van een suppletie-aangifte. Indien u deze onjuistheden niet corrigeert, riskeert u naast belastingrente ook nog eens een dubbele boete, namelijk voor het niet tijdig doen van aangifte en voor het doen van een onjuiste aangifte.

 

Tip

Komt u erachter dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.

 

  1. Einde landbouwregeling

De landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen. Houdt u rekening met een administratieve omschakeling. Ook dient u te beoordelen wat de gevolgen zijn en of de nadelige fiscale gevolgen beperkt kunnen worden door nu al de normale btw-procedure in te zetten.

 

  1. Vraag btw terug op oninbare vorderingen

Heeft u te maken met wanbetalers en lukt het u niet om uw vorderingen te innen? Dan kunt u de afgedragen btw terugvragen. De vordering is in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

 

Tip

Breng de wanbetalers in kaart en houdt de termijnen in de gaten.

 

  1. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

 

Tip

De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

 

Let op

Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet u dit melden bij de Belastingdienst.

Over de auteur

Scroll naar boven