Eindejaarstips 2017 – Tips voor werkgever/werknemer

  1. Pas uw salarisadministratie aan

Per 1 januari 2018 krijgt u als werkgever te maken met het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV vervangt het systeem van premiekortingen. De overgang naar het loonkostenvoordeel vereist aanpassingen in uw salarisadministratie.

 

Let op

U dient er rekening mee te houden dat het LKV niet per aangifte loonheffingen in mindering mag worden gebracht op de af te dragen loonheffingen, zoals u dat gewend was met het systeem van premiekortingen. U krijgt het LKV jaarlijks achteraf eenmalig uitgekeerd. Dit betekent dat u in 2018 meer gaat afdragen in de aangifte loonheffingen omdat u geen premiekortingen in mindering meer kan brengen op de af te dragen loonheffingen. U ontvangt dan in 2019 het LKV.

 

U kunt onder voorwaarden een beroep doen op het overgangsrecht voor werknemers voor wie u in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 premiekorting toepast. U heeft tot uiterlijk 1 mei 2018 de tijd om de benodigde acties uit te voeren, eventueel door middel van correctieberichten, om in aanmerking te komen voor het overgangsrecht.

 

Tip

U kunt nu alvast kijken welke groepen werknemers in aanmerking komen voor LKV en in kaart brengen voor welke werknemers u actie dient te ondernemen om overgangsrecht voor het LKV veilig te stellen. Ook kunt u alvast beoordelen welke aanpassingen in uw administratie noodzakelijk zijn om het LKV uit te voeren.

 

  1. Bereken uw vrije ruimte

U moet aan het einde van dit jaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte heeft overschreden. De vrije ruimte is 1,2% van het totale fiscale loon van uw werknemers. Bij overschrijding moet u 80% eindheffing betalen. Heeft u nog vrije ruimte over dan kunt u deze ruimte nog dit jaar benutten. U kunt het overschot aan vrije ruimte namelijk niet doorschuiven.

 

  1. Transitievergoeding gaat omhoog

Houdt straks rekening met een verhoogde transitievergoeding bij ontslag. U bent namelijk per 1 januari 2018 maximaal € 79.000 in plaats van € 77.000 verschuldigd indien u een werknemer ontslaat.

 

Let op

U wordt volgend jaar ook enigszins tegemoetgekomen in de transitievergoeding. U wordt gecompenseerd als het gaat om een verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Ook is er geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een cao-regeling van toepassing is.

 

Het nieuwe kabinet is tevens bezig met een voorstel voor een compensatie van de transitievergoeding als u uw onderneming beëindigt vanwege pensionering of vanwege ziekte.

Scroll naar boven