Eindejaarstips 2017 – Tips voor de dga

  1. Hoe hoog is uw loon?

Houdt u er rekening mee dat u wettelijk verplicht bent een gebruikelijk loon op te geven. Dat gebruikelijk loon is de hoogste van navolgende drie bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het hoogste loon van de werknemers in dienst van het lichaam en daarmee verbonden lichamen.
  • € 45.000.

 

U kunt een lager bedrag alleen onder strenge voorwaarden verantwoorden.

 

Let op

Wel kunnen dga’s van innovatieve start ups een lager bedrag opgeven als gebruikelijk loon. De eerste drie jaar mag het gebruikelijk loon op het minimumloon gesteld worden.

 

  1. Lening of dividend?

Heeft u geld opgenomen uit uw BV? Dan moet u deze geldstroom van uw BV aan u in kaart brengen en verantwoorden in uw administratie en uw belastingaangifte. U moet bepalen of de geldstroom kwalificeert als dividenduitkering of als lening.

 

  1. Zorg voor zakelijke lening

Gaat u een geldverstrekking van uw BV aan u als lening verantwoorden dan is het noodzakelijk om zakelijke voorwaarden aan te gaan omtrent de lening. Om de lening als zakelijk aan te merken vereist de Belastingdienst onder andere een zakelijk rentepercentage, aflossingsschema en zekerheden. U kunt dit het beste opnemen in een overeenkomst.

 

  1. Keer dividend uit

Heeft u geld opgenomen uit uw BV dan kunt u dit verantwoorden als dividenduitkering. U bent hierover inkomstenbelasting verschuldigd in box 2 tegen een tarief van 25%. Daarnaast moet uw BV 15% dividendbelasting inhouden. De dividendbelasting kunt u dan weer als voorheffing verrekenen in uw inkomstenbelasting. Dit neemt niet weg dat uw BV wel aangifte dividendbelasting moet doen en de dividendbelasting moet betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

 

  1. Houd rekening met de uitkeringstoets

Indien uw BV een dividenduitkering wil doen, dan moet er een uitkeringstoets plaatsvinden. Het bestuur moet dan toetsen of de BV ook na de dividenduitkering aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Als achteraf blijkt dat dit niet zo is dan kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en terugbetaling van de ontvangen dividenduitkering door de aandeelhouder.

 

  1. Wat gaat u met uw pensioen doen?

Het is nu een feit. Pensioen in eigen beheer is er niet meer. Weet u al wat u met uw pensioenpotje gaat doen? Heeft u gekozen voor bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Indien u voor afkoop heeft gekozen dan moet u in één keer afrekenen met de Belastingdienst over het opgebouwde pensioen.

 

Let op

Zodra de afkoop heeft plaatsgevonden moet de aangifte loonheffing worden gedaan en is belasting verschuldigd. Ook indien u met uw BV afspreekt dat het geld pas later wordt uitgekeerd. Het feit dat u pas later over het geld beschikt maakt voor de belastingheffing geen verschil. Dit geldt tevens in de situatie waarbij u met uw BV overeenkomt dat de netto afkoopsom wordt schuldig gebleven aan u als dga.

 

Scroll naar boven