Eindejaarstips 2018 – Fiscale wijzigingen op komst

Wijzigingen in de inkomstenbelasting

1. Tarief box 1 beperkt tot twee schijven

Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting beperkt tot twee schijven; een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor inkomen meer dan € 68.507.

2. Eigenwoningforfait verlaagd

Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan € 75.000 wordt verlaagd naar 0,65% per 1 januari 2019. Daarna wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd naar 0,45% tot en met 2023. Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan  € 1.060.000 blijft 2,35%.

3. Hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd

De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd tot 49% in 2019. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd in vier stappen van drie procentpunt naar 37,05% in 2023. Dit zorgt voor de volgende percentages: 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023.

4. Ondernemersaftrek afgebouwd

Ook voor het aftrektarief van de ondernemersaftrek geldt de afbouw vanaf 2020 in vier stappen van drie procentpunt naar 37,05% in 2023. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

5. Investeringsregelingen verlengd

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden voor een periode van vijf jaar verlengd. Dit betekent dat de faciliteiten van de EIA, MIA en VAMIL ten minste tot 1 januari 2024 blijven. Wel wordt het aftrekpercentage voor de EIA verlaagd van 54,5% naar 45% in 2019.

6. Aftrek Studiekosten vervangen

De fiscale aftrekpost voor studiekosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

7. Monumentenaftrek vervangen

De monumentenaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie.

8. Tarief box 2 gaat omhoog

Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

9. Verliesverrekening box 2 wordt verkort

De voorwaartse verrekening van verliezen in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar per 1 januari 2019.

10. Nieuwe belasting voor dga met lening bij eigen BV

De dga met een lening bij de eigen BV wordt per 1 januari 2022 geconfronteerd met een nieuwe belasting. De dga is deze belasting verschuldigd indien de leningen boven de € 500.000 uitstijgen. De overgangsregeling bepaalt dat leningen die de dga heeft gebruikt voor de aankoop van een woning uitgezonderd zijn van de heffing. Dat geldt niet alleen voor bestaande eigenwoningschulden, maar ook voor nieuwe gevallen.

11. Wijzigingen Box 3

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 30.360 per persoon. Het forfaitaire rendement van de vermogensschijven wijzigt naar 1,94%, 4,45% en 5,60%.

Scroll naar boven