Eindejaarstips 2018 – Tips voor de DGA

1. Zet AB-verlies om in belastingkorting

Heeft u in 2018 geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel een onverrekend verlies? Dan kunt u dit verlies op uw verzoek in 2020 laten omzetten in een belastingkorting. De korting is 25% van het onverrekende verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting vermindert de belasting in box 1. Een eventueel daarna nog resterend onverrekend deel van deze belastingkorting kan tot negen jaar na het ontstaan van het verlies worden verrekend met de belasting in box 1.

Let op

U dient de Belastingdienst schriftelijk te verzoeken om omzetting in een belastingkorting.

2. Juiste verwerking schuld aan uw BV

Heeft u geld geleend van uw BV? Houd dan rekening met een juiste verwerking van deze schuld in uw aangifte en de aangifte van uw BV. Zo moet u het bedrag van de lening aangeven als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting. Daardoor daalt uw belastbaar inkomen in box 3. De rente die u aan uw BV betaalt, kunt u niet dan ook niet aftrekken. Uw BV geeft de rente aan als winst in haar aangifte vennootschapsbelasting.

Tip

Zorg voor een zakelijke leningsovereenkomst tussen u en uw BV zodat de Belastingdienst de zakelijkheid niet in twijfel kan trekken.

3. Controleer opgegeven gebruikelijk loon

Ga na of u het juiste loon hebt opgegeven als dga. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de overige werknemers van de BV, of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 45.000.

Ligt uw loon lager dan deze bedragen? Dan moet u dit wel aannemelijk kunnen maken.

4. Kies voor een bonus

Een extra beloning aan het einde van het jaar kan plaatsvinden in de vorm van een onbelaste bonus die u in de vrije ruimte laat vallen. U mag via uw BV onbelast vergoedingen ontvangen als dga indien het totale bedrag onder 1,2% blijft van uw loonsom. Dit is de vrije ruimte. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.  Dit is fiscaal gunstiger dan een dividenduitkering welke belast is tegen een inkomstenbelastingtarief van 25% in box 2.

Tip

De Belastingdienst heeft aangegeven niet moeilijk te doen bij een bonus tot € 2.400 per jaar.

5. Doe de uitkeringstoets

Ontvangt u een dividenduitkering van uw BV? Zorg er dan voor dat er een uitkeringstoets plaatsvindt. Het bestuur moet dan toetsen of de BV ook na de dividenduitkering aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Als achteraf blijkt dat dit niet zo is dan kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en terugbetaling van de ontvangen dividenduitkering.

Scroll naar boven