Eindejaarstips 2018 – Tips voor de IB-ondernemer

1. Is uw urenadministratie op orde?

U kunt in aanmerking komen voor diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting indien u voldoet aan het urencriterium. Om te voldoen aan het urencriterium moet u in 2018 minstens 1.225 uur besteden aan uw onderneming. U kunt dit met een urenadministratie aannemelijk maken. U mag alle uren meetellen die u voor uw onderneming maakt. Registreer zowel uw indirecte als uw directe uren. Elk uur dat u declareert aan uw klant valt onder directe uren. Indirecte uren zijn de uren die u steekt in uw voorbereiding, maar ook in opleidingen of cursussen, het werven van klanten en het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën. Daarnaast mag u ook de uren besteed aan de volgende activiteiten opnemen in uw administratie:

  • De uren die u kwijt bent aan het bijhouden van uw administratie.
  • Het maken van een zakelijke website.
  • Het bezoeken van klanten. Ook de reistijd mag u registeren, maar moet wel aannemelijk zijn.

2. Kijk of u in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten

Indien u aan het urencriterium voldoet, kunt u nagaan voor welke ondernemingsfaciliteit u in aanmerking kunt komen. De ondernemingsfaciliteit zorgt voor een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • stakingsaftrek.

Beoordeel of u aan de voorwaarden voldoet per aftrekpost.

3. Verlaag uw winst met de mkb-winstvrijstelling

Voldoet u niet aan het urencriterium dan komt u nog wel in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrekken (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) met 14%.

Let op

De mkb-winstvrijstelling werkt nadelig in geval van verliezen. Bij een verlies verkleint de mkb-winstvrijstelling dit verlies.

4. Verreken uw verliezen

Het verlies uit uw onderneming kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de negen volgende jaren. Houd hierbij rekening met de verplichte volgorde: eerst de drie voorafgaande jaren en dan de negen volgende jaren.

Let op

Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen.

Tip

Dreigen uw verliezen te verdampen? Probeer dan uw winst te verhogen in 2018 door bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel te verkopen.

5. Spaar voor uw oude dag

U kunt een deel van uw winst uit onderneming toevoegen aan uw oudedagsreserve. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is 9,44% van de winst, met in 2018 een maximum van € 8.775. Zo zorgt u dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn belastingvoordeel op.

Let op

Uiteindelijk moet u er in de toekomst wel belasting over betalen. Houd hier rekening mee.

6. Controleer uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 ontvangen, maar draait u in 2018 een hogere winst? Dan loopt u het risico om geconfronteerd te worden met 4% belastingrente op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018. U kunt dit voorkomen door te zorgen dat uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting in de toekomst beter aansluit op uw werkelijke winst.

Scroll naar boven