Eindejaarstips 2018 – Tips voor de werkgever/werknemer

1. Benut de vrije ruimte

Ga na of u in 2018 de vrije ruimte van de werkkostenregeling wel volledig heeft benut. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Indien u nog vrije ruimte over heeft, dan kunt u overwegen om uw werknemers aan het einde van het jaar een extra beloning (dertiende maand) te geven.

Let op

Een extra beloning van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar wordt door de Belastingdienst geaccepteerd. Wilt u een hogere beloning voor uw werknemers dan moet u bewijzen dat een dergelijke beloning in uw sector gebruikelijk is.

2. Feestje op kantoor?

Bent u nog van plan om een eindejaarsfeest te organiseren voor uw werknemers? Doe dit dan op kantoor. Indien u namelijk het personeelsfeest op de werkplek geeft, is het vrijgesteld van loonbelasting.

3. Pas de concernregeling toe

U kunt voor al uw BV’s die onder hetzelfde concern vallen, de vrije ruimte van 1,2% samen nemen en zo één overkoepelende vrije ruimte hanteren voor uw werknemers. Eén van de voorwaarden is dan wel dat de concernonderdelen die deelnemen, het hele jaar een concern hebben gevormd. Dit betekent dus dat concernonderdelen die in de loop van 2018 zijn ingelijfd of afgestoten, voor 2018 buiten de concernregeling vallen.

4. Let op doelgroepverklaring voor loonkostenvoordeel

Heeft u oudere werknemers of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst? Dan komt u mogelijk voor het loonkostenvoordeel in aanmerking. Als u voor uw werknemer het loonkostenvoordeel wilt ontvangen, dan heeft u een kopie van de doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. Houd u er rekening mee dat u tijdig de doelgroepverklaring bij uw werknemer opvraagt. Uw werknemer moet namelijk binnen drie maanden nadat hij bij u in dienst is getreden de doelgroepverklaring aanvragen.

Let op

Na deze drie maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen loonkostenvoordeel meer aanvragen.

5. Vraag werknemer om verklaring geen privégebruik auto

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, kunt u de bijtelling voor het privégebruik van de auto soms achterwege laten. Uw werknemer dient middels de ‘Verklaring geen privégebruik auto’, te verklaren dat hij niet meer dan vijfhonderd kilometer privé rijdt met de auto van de zaak. Ga bij uw werknemer na of deze verklaring wel of niet aan de orde is zodat u uw administratie daarop kan aanpassen per 1 januari 2019.

Indien uw werknemer een verklaring kan overhandigen dan hoeft u niets te doen. Maar gaat uw werknemer in 2019 meer dan vijfhonderd privékilometers rijden met de auto, dan moet u de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

6. Bijtelling privégebruik auto

Indien u een auto ter beschikking stelt aan uw werknemer dan bedraagt de bijtelling voor privégebruik 22% van de cataloguswaarde. Voor volledig elektrische auto’s bedraagt de bijtelling 4%. Voor auto’s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt de waarde in het economische verkeer als grondslag en een bijtelling van 35%.

Let op

Gaat u nieuwe auto’s ter beschikking stellen aan uw werknemers? In 2019 en 2020 zal voor volledig elektrische auto’s het deel van de catalogusprijs dat boven € 50.000 uitkomt ook onder de bijtelling van 22% vallen. Vanaf 2021 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s geheel naar 22%. Er geldt dan geen fiscaal voordeel meer voor elektrische auto’s.

7. Controleer de salarisnorm voor de 30%-regeling

Heeft u werknemers in dienst die gebruik maken van de 30%-regeling? Ga dan na of deze werknemers voldoen aan de salarisnorm om de regeling voort te zetten. In 2018 ligt deze grens voor reguliere werknemers op € 37.296. Voor werknemers jonger dan dertig jaar met een kwalificerende master-titel ligt de grens op € 28.350. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven helemaal niet aan een salarisnorm te voldoen.

Let op

Blijkt dat een werknemer niet meer voldoet aan de salarisnorm? Dan vervalt het recht op toepassing van de 30%-regeling. Dat betekent dat u dit moet corrigeren in uw loonadministratie.

Scroll naar boven