Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 4000,– per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers van wie het vermogen in box 3 maar voor een klein deel uit spaargeld bestaat. Zij werden in het plan geacht een rendement van 5,33% te halen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat u zich gedwongen voelt in zeer risicovolle beleggingen te stappen om dit rendement ook werkelijk te kunnen halen. Het kabinet vindt dit ongewenst. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de langere termijn.

Om spaarders en kleine beleggers voor de korte termijn tegemoet te komen, wordt nu gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Er wordt gestreefd om op Prinsjesdag 2020 een concreet voorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat het heffingsvrij vermogen zal worden verhoogd.

Scroll naar boven