De overbruggingslijfrente – hoe zat het ook alweer?

De overbruggingslijfrente was een lijfrente waarvan de uitkeringen eindigden in het jaar waarin u 65 werd, of de leeftijd bereikte die in uw pensioenregeling was opgenomen. De uitkering uit hoofde van een overbruggingslijfrente mocht maximaal € 63.288 per jaar bedragen. De genoemde leeftijd van 65 jaar was gekoppeld aan de destijds geldende AOW-leeftijd. Sinds 2013 is de AOW-leeftijd echter variabel. Daarom is het ook mogelijk om de overbruggingslijfrente te laten eindigen in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. De andere twee keuzetijdstippen blijven eveneens bestaan. Het maximale uitkeringsbedrag is onveranderd gebleven: € 63.288.

Scroll naar boven