Verliesverrekening drastisch beperkt in vennootschapsbelasting per 2022

Goed of slecht nieuws voor ondernemers. Het kabinet gaat flink schrappen in de mogelijkheden om compensabel verlies te verrekenen in de vennootschapsbelasting. Met het vooruitzicht van een moeilijke economische tijd in en na de Coronacrisis, betekent dat, met de name de wat grotere, ondernemers zich in moeten stellen op een grotere afdracht aan de fiscus. 

De regeling gaat volgens de eerste berichten voornamelijk de grotere bedrijven treffen. De kern van de maatregel is dat het kabinet het verrekenen van een verlies met een winst uit een ander boekjaar gaat beperken. Niet in lengte, want waar de regel nu is dat een verlies verrekend mag worden met de winsten van één achterliggend boekjaar en zes toekomstige boekjaren, stelt het kabinet voor om de termijn voor verliesverrekening onbeperkt te maken.

Halveren van verliesverrekening

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2022 de regel in te voeren dat er nog slechts 50% verlies te verrekenen is met de winst uit een ander jaar. De uitzondering die de regel moet gaan bevestigen is dat verliezen volledig te verrekenen blijven tot een bedrag van € 1 miljoen aan winst die te belasten is.

Compensabel verlies inperken

Maakt een bedrijf meer winst dan belastbaar € 1 miljoen euro, mag dat bedrijf verliezen, voor zover deze dat miljoen overstijgen, nog voor slechts 50% verrekenen. Per saldo zal dit bedrijf meer belasting gaan betalen over de gemaakte winst door de verandering in deze regelgeving.

De regelgeving met betrekking tot verliesverdamping wordt hierdoor ook anders. Waar een onderneming nu na zes jaar een geleden verlies niet meer mag verrekenen, kan dat in de toekomst wel. Goed nieuws voor MKB omdat verlies dan niet meer verdampt, zoals nu wel het geval is. Wel geldt ook voor het na een langere periode verrekenen van een verlies de nieuwe regel van 50%.

Nieuwe regelgeving meer gelijk aan Europese maatstaven

Met deze nieuwe regelgeving komt het Nederlandse beleid betreffende verliesverrekening meer in de buurt van het beleid dat de landen om ons heen hanteren. De invoering van dit nieuwe beleid kan gevolgen hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Vooral multinationals gaan onder de nieuwe regelgeving namelijk meer belasting betalen.

Scroll naar boven