TVL verlengd

U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van  maximaal € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar maximaal € 90.000 per bedrijf per drie maanden. In de komende negen maanden wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat u tijd en ruimte krijgt om u aan te passen. Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen dat u alleen voor de TVL in aanmerking komt als u een omzetverlies hebt van meer dan 30%. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt maximaal 50%.

 Aanvragen

De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunt u TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. Aanvragen dient u in via de RVO met eHerkenning of uw DigiD.

Scroll naar boven