Verlofdagen afboeken tijdens een crisis; mag dat?

Als u tijdens een economische crisis onvoldoende werk heeft voor een werknemer, komt die omstandigheid in redelijkheid niet voor rekening van uw werknemers. Hierdoor kunt u over die periode niet zonder toestemming van de werknemer verlofdagen afboeken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter wél verlofdagen afschrijven. Bijvoorbeeld wanneer u in een crisisperiode aan uw werknemer – bewijsbaar – geschikt vervangend werk aanbiedt en uw werknemer weigert om dit op te pakken. Kan uw werknemer hiervoor geen goede, aantoonbare reden aandragen, dan kunt u overgaan tot het afboeken van verlofdagen zonder toestemming van uw werknemer.

Tip

Het bovenstaande is gebaseerd op een recente uitspraak van een gerechtshof en ging over een eerdere economische crisis. Ook tijdens de huidige, door corona veroorzaakte economische crisis is er soms onvoldoende werk in de normale bedrijfsuitoefening. U kunt dan (door creatief te ondernemen) toch vervangend werk bieden aan uw werknemers, waarvoor zij geschikt zijn. Als u vooraf helder en schriftelijk (bewijsbaar!) met de werknemers communiceert dat er verlofdagen worden afgeboekt bij weigering van dat vervangende werk, is dat toegestaan.

Scroll naar boven