Tips voor werkgevers en werknemers

Vrijstelling OV abonnementen vereenvoudigd

Vrijstelling OV-abonnementen vereenvoudigd

U kunt een abonnement voor het openbaar vervoer onder de huidige regels op twee manieren onbelast verstrekken aan uw werknemers. Het demissionaire kabinet wil het onbelast verstrekken van OV-abonnementen vereenvoudigen door vanaf 2024 de twee bestaande regelingen te vervangen door één gerichte vrijstelling. Een OV-jaarkaart die u vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt aan uw …

Vrijstelling OV-abonnementen vereenvoudigd Lees verder »

Subsidieloket open voor isolatiemaatregelen eigen woning

Bent u van plan om isolatiemaatregelen te treffen in uw eigen woning? Of zijn er sinds 2 april 2022 isolatiemaatregelen uitgevoerd in uw eigen woning? U kunt hiervoor subsidie krijgen op grond van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE). Het aanvraagloket bij de RVO is sinds 24 januari jl. geopend. Vanaf 2023 kunt u …

Subsidieloket open voor isolatiemaatregelen eigen woning Lees verder »

Laadkosten en de bijtelling elektrische auto

Stel, uw werknemer gaat met zijn elektrische auto van de zaak op vakantie. In het buitenland kan hij de laadpas niet gebruiken. Kunnen de door de werknemer betaalde laadkosten dan wel in mindering komen op de bijtelling voor privégebruik van de auto? Alleen de kosten voor privégebruik die de werknemer aan u betaalt, komen in …

Laadkosten en de bijtelling elektrische auto Lees verder »

Verlofdagen afboeken tijdens een crisis; mag dat?

Als u tijdens een economische crisis onvoldoende werk heeft voor een werknemer, komt die omstandigheid in redelijkheid niet voor rekening van uw werknemers. Hierdoor kunt u over die periode niet zonder toestemming van de werknemer verlofdagen afboeken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter wél verlofdagen afschrijven. Bijvoorbeeld wanneer u in een crisisperiode aan uw werknemer …

Verlofdagen afboeken tijdens een crisis; mag dat? Lees verder »

Graan

Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan

Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor u zijn. De verwachting is dat veel mensen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Als u zich daar tijdig op voorbereidt, kunt …

Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan Lees verder »

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV-compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV. …

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan Lees verder »

Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?

Stel, u hebt een vakantieaanvraag voor het najaar van 2020 eerder goedgekeurd, maar u wilt hierop terugkomen. Dit kan, mits uw bedrijf door het verlof in grote problemen komt en er dus zwaarwegende omstandigheden zijn, die maken dat uw werknemer het verlof niet langer kan opnemen. Dit zult u echter moeten motiveren naar de specifieke …

Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel? Lees verder »

Scroll naar boven