Eindejaarstips 2016: Tips voor werkgever-werknemer

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Tips voor werkgever-werknemer

33 Hoe gaat u uw vrije ruimte toetsen?

U hoeft als werkgever maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is. U moet dan aan het einde van het kalenderjaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden.

De eventueel verschuldigde belasting wordt afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Tip

Ga na of de jaarlijkse afrekening wel goed uitpakt voor u. Deze is namelijk niet verplicht. U kunt er nog steeds voor kiezen om de loonbelasting al eerder in gedeelten af te dragen.

 

34 Commissarissen niet meer in dienstbetrekking

Indien u momenteel een commissaris in fictieve dienstbetrekking heeft, komt hier per 1 januari 2017 een einde aan. U bent dan ook niet meer verplicht sociale premies en loonheffingen af te dragen.

35 Loonkostenvoordeel voor werknemers met minimumloon

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2017 een loonkostenvoordeel. U hoeft hier niks voor te doen. Dit loonkostenvoordeel wordt lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per gemiddeld verloond uur. Hierbij geldt wel een jaarmaximum.

Let op

U komt automatisch in aanmerking voor het LIV indien uw werknemer een loon verdient van minimaal 100% en

maximaal 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor een 23-jarige of ouder. Daarnaast dient uw werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar bij u te werken en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Tip

Voor een werknemer die jonger is dan 23 kunt u ook recht hebben op het LIV als deze werknemer minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijke minimumloon dat geldt voor een 23-jarige verdient.

36 Wacht met een auto van de zaak

Ga na of het handig is om pas in 2017 een auto van de zaak ter beschikking te stellen. Vanaf 2017 gaat namelijk het aantal bijtellingscategorieën omlaag en zal voor alle auto’s van de zaak de bijtelling van 22% gelden in plaats van 25%, behalve voor elektrische auto’s. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017.

Het rijden in een plug-in hybride auto wordt niet meer fiscaal gestimuleerd. De belastingvoordelen voor deze auto’s worden afgebouwd. Vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-ins de algemene bijtelling van 22%.

Lees hier verder:
[/av_textblock]

Scroll naar boven