Zonnepanelen en salderingsregeling

De fiscale gevolgen van zonnepanelen blijken ook op minder zonnige dagen de gemoederen bezig te houden. Onlangs is bekendgemaakt dat de zogenaamde salderingsregeling ongewijzigd blijft tot 1 januari 2023. Vanaf die datum zal de salderingsregel geleidelijk worden afgebouwd tot een volledige stopzetting in 2031.

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en teruggeleverd aan het net, wordt afgetrokken van het eigen energieverbruik. Dat geschiedt tegen een hoog tarief en is dus aantrekkelijk voor de eigenaar van de zonnepanelen. De salderingsregeling zou stoppen per 1 januari 2021 maar wordt nu verlengd tot 1 januari 2023. Vanaf die datum wordt de regeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelasting – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat nihil en ontvangt de eigenaar vanaf 2031 alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom.

“Uiteindelijk ontvangt men alleen nog een vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom” 

De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen zal, ook door de dalende prijzen van de panelen, ongeveer zeven jaar bedragen. Voor de investering kan eventueel een voordelige financiering bij het Nationaal Energiebespaarfonds worden aangevraagd

Scroll naar boven