Het collegiaal overleg maakt een comeback

Het verplichte collegiaal overleg is terug van weggeweest. Waar meer dan 10 jaar lang vanuit de VGC er geen voorrang is gegeven aan dit overleg, maakt het nu een comeback. Dit komt door het bestuur van de NBA. Deze trekken het verplichte collegiaal overleg weer uit de kast. Lees gauw verder over de herintroductie van het verplichte overleg voor alle leden.

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht voor iedere accountant om contact op te nemen bij de voorgaande accountant van de klant. Dit geldt voor alle controles, samenstellingsopdrachten en beoordelingscontracten.
De reden voor de herintroductie van dit overleg is simpelweg het voorkomen van fraude. Wanneer een account zijn dienst beëindigd vanwege integriteitsredenen, moet het worden voorkomen dat deze situatie zich opnieuw kan voordoen. Dit is natuurlijk goed voor de bühne en het maatschappelijke verkeer, maar vergeet ook niet de voordelen voor de accountants.

Toch meer dan het standaardbriefje
In het NBA voorstel wordt nog niet verduidelijkt welke informatie er moet worden doorgegeven aan accounts. Er is hoop dat het meer zal zijn dan het standaardbriefje dat voorheen werd gebruikt. Zo zal bijvoorbeeld de accountant onmisbare informatie moeten verkrijgen om de service beter te kunnen uitvoeren. In dit kader moet u bijvoorbeeld denken aan specifieke stukken uit het complete jaardossier en met name het permanente dossier van de klant, dit zijn stukken zoals de statuten en alle contracten (denk aan rekening-courantovereenkomsten, lijfrente-, pensioen- en stamrechtovereenkomsten).

Ook is de informatie belangrijk omtrent de ondernemer als persoon en privé, hieronder valt de informatie over het testament, eigen woning en ook de huwelijkse voorwaarden. Dit is nodig om een compleet beeld te kunnen schetsen van de klant om zo scherp te kunnen adviseren. Dit moet geen moeite zijn, want vandaag de dag kan deze informatie gewoon digitaal worden gedeeld. Hierdoor wordt veel tijd en geld bespaard.

Een vreemde uitzondering
Een vreemde uitzondering van het voorstel, is dat dit verplichte overlig niet zal gelden voor een ‘IB-plus’-opdracht. Dit schetst het beeld dat het NBA bestuur de kans op witwassing en fraude onderschat bij deze opdrachten.
Deze informatie van de voorgaande accountant is juist cruciaal om het risicoprofiel van de nieuwe klant te schetsen. Het is vreemd dat het NBA dit onderscheid maakt. Het is belangrijk dat deze regels gaan werken voor álle branches en ondernemers, ongeacht rechtsvorm of typologie.

Een handige tool
Samengevat ben ik van mening dat deze kleine uitzondering niet de overhand heeft. Ik ben blij met alle voordelen die dit collegiaal overleg voor de beroepsgroep heeft. Niet alleen de inkomende accountant heeft baat bij dit overleg, ook de vertrekkende accountant zal hier voordelen aan ondervinden.
De integriteit kan hierdoor een stuk sneller worden vastgesteld waardoor de werkzaamheden sneller kunnen starten. Dit verplichte overleg tussen accountants moet fraude beter zien te voorkomen en het zal de beroepsgroep veel goeds doen.

Scroll naar boven