Tips voor de ondernemer

Minder afschrijven op gebouwen in eigen gebruik

Minder afschrijven op gebouwen in eigen gebruik

U mag als ondernemer in de inkomstenbelasting nu over het bedrijfspand dat u in eigen gebruik hebt, afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde van het pand. Volgend jaar wordt deze afschrijving op uw pand in eigen gebruik beperkt. Dan kunt u nog op dit pand afschrijven tot de WOZ-waarde. Dit is dezelfde afschrijvingsmethode die …

Minder afschrijven op gebouwen in eigen gebruik Lees verder »

Verlaging MKB vrijstelling

Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van uw winst. U krijgt deze aftrekpost als u een of meerdere ondernemingen hebt. De aftrekpost is een percentage over de behaalde jaarwinst van deze onderneming(en). Nu bedraagt dit percentage nog 14%, maar voorgesteld wordt om dit percentage in 2024 te verlagen naar 12,7%.

Experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Het is algemeen bekend dat zelfstandigen uit zichzelf vaak te weinig reserveren voor hun oude dag. Daarom is er in het kader van de Wet toekomst pensioenen een regeling getroffen, waarbij u als zelfstandige 5 jaar lang bij pensioenfondsen uit uw sector kunt sparen voor uw pensioen. Net als bij gewone werknemers zijn de aanspraken …

Experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers Lees verder »

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen

Loopt het bijzonder uitstel van betaling voor belasting­ aanslagen af, dan kunt u het uitstel met een speciaal formulier verlengen. Wilt u het uitstel niet verlengen, dan hoeft u de uitgestelde belasting niet direct in één keer terug te betalen. Het kabinet werkt aan een plan voor gespreide terugbetaling en maatwerk. Nadere informatie over het …

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen Lees verder »

Denk aan tijdig terugvragen­ buitenlandse btw over 2019

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in andere EU-lidstaten aan u in 2019 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website.  Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land …

Denk aan tijdig terugvragen­ buitenlandse btw over 2019 Lees verder »

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

Sinds eind juni is de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (hierna: TVL-regeling) in werking getreden. Dit is de opvolger van de TOGS (€ 4.000). De TVL-regeling is een tijdelijke en eenmalige subsidie van maximaal € 50.000, waarmee u de vaste lasten kunt betalen voor de maanden juni tot en met september 2020. U …

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer Lees verder »

Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Eind april jl. zijn er nieuwe maatregelen getroffen om u te ondersteunen. Zo hoeft u tijdelijk niet aan het urencriterium (1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week) te voldoen om de zelfstandigenaftrek te benutten. Dit is een aftrekpost van de winst van € 7.030, tenzij uw winst lager is. Als u uw ondernemersactiviteiten hebt …

Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek Lees verder »

Scroll naar boven