De horecawerkgever & de invalkracht in coronatijd

Waar het gros van de werkgevers geen rekening mee houdt, is dat oproepkrachten na 26 weken fors meer rechten krijgen en een oproepcontract eigenlijk geen oproepcontract meer is. Dit komt door artikel 7:628 BW, waarin is neergelegd dat de uitsluiting van de loondoorbetaling slechts voor de eerste 26 weken kan gelden. Na deze 26 weken kan de doorbetaling van het loon slechts worden gestaakt, als dit is ingegeven door een omstandigheid die redelijkerwijs voor rekening van de werknemer moet komen. Hierbij bestaat geen uitzondering voor de oproepkracht. Wij bespraken dit in een eerder artikel. Wat echter dan weer veel adviseurs uit het oog verliezen, is dat de cao van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een verruiming voorziet. In de cao van KHN is immers bepaald dat ten aanzien van de invalkracht nuluren ook ná de genoemde 26 weken geen loon verschuldigd is, als er geen werk voorhanden is.

Doe er je voordeel mee.

Scroll naar boven