Forse aanslag mogelijk bij doorwerken na pensionering

Veel mensen willen als zij met pensioen gaan nog (beperkt) blijven doorwerken. Soms een vrije keuze, soms noodgedwongen. Soms kan doorwerken echter een zeer vervelend gevolg krijgen, omdat daardoor in één keer over het hele opgebouwde pensioen belasting moet worden betaald.

Een werknemer die pensioen heeft opgebouwd mag in alle gevallen waarbij het pensioen op de normale afgesproken leeftijd ingaat zonder gevolgen blijven doorwerken. Het maakt daarbij niet uit op welke leeftijd dit pensioen volgens afspraak ingaat. Dat kan dus ook al op 62-jarige leeftijd zijn. Er zijn ook geen gevolgen voor de werknemer die zijn pensioenleeftijd vervroegt, mits daardoor het pensioen niet eerder ingaat dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd. Het vervroegen van de pensioenleeftijd van bijvoorbeeld 67 naar 65 jaar is dus mogelijk, ook al wordt er doorgewerkt. Wordt echter de oorspronkelijke pensioeningangsdatum vervroegd naar meer dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd, dan moeten ook de werkzaamheden naar evenredigheid worden stopgezet.

Dan moet u ineens over de hele waarde van het pensioen belasting betalen

Wordt het pensioen bijvoorbeeld volledig vervroegd naar 60 jaar, dan mogen geen activiteiten ontplooid worden na de vervroeging tot 60 jaar. Blijft de werknemer dan toch één of meerdere dagen werken, dan moet hij ineens over de hele waarde van het pensioen belasting betalen. Met een forse belastingaanslag tot gevolg.

Scroll naar boven