Geen belastingheffing over TOGS-uitkering

Door de Coronacrisis verkeren veel ondernemers in moeilijkheden. Onder voorwaarden hebben deze ondernemers recht op een belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000. Deze zogenaamde TOGS-uitkering (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) wordt verwerkt in het Belastingplan 2021.

De TOGS-uitkering is bedoeld voor specifieke sectoren, zoals de horeca. De bedrijfsactiviteiten bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor de TOGS-uitkering. Er wordt hiervoor gekeken naar de SBI-code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en dit geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Met deze code staat een bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de KVK. Bepaalde SBI-codes komen in aanmerking voor de TOGS-uitkering.

De TOGS-uitkering kan gebruikt worden voor het betalen van vaste lasten, de vaste lasten blijven ook gewoon 100% aftrekbaar van de winst.

Scroll naar boven