Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?

Stel, u hebt een vakantieaanvraag voor het najaar van 2020 eerder goedgekeurd, maar u wilt hierop terugkomen. Dit kan, mits uw bedrijf door het verlof in grote problemen komt en er dus zwaarwegende omstandigheden zijn, die maken dat uw werknemer het verlof niet langer kan opnemen. Dit zult u echter moeten motiveren naar de specifieke omstandigheden van het geval. Heeft uw werknemer hierdoor kosten gemaakt die niet op andere wijze zijn gedekt, dan zult u hiervoor kunnen worden aangesproken.

Scroll naar boven